Buffalo Energy

Postrojenje Buffalo Energy nalazi se u selu Novo Selo, u opštini Šamac, Republika Srpska. Ukupan kapacitet iznosi 1 MW, sa godišnjom proizvodnjom od 8.500 Mwhe i 10.000 MWht toplotne energije. GOLD-MG (Buffalo Energy) u svom posjedu ima 250 hektara na kojoj se nalazi postrojenje, kao i irigacioni sistem koji pokriva 250 hektara obradive zemlje koja se nalazi uz samo postrojenje i na kojoj se uzgajaju poljoprivredne kulture potrebne za proizvodnju biogasa.

Biogas je mešavina metana i ugljen-dioksida, koja se dobija prilikom razgradnje organskih materija pod anaerobnim uslovima. To je kvalitetno gorivo, koje može da zameni fosilna goriva, a takođe je i CO2 neutralno. U vreme kada rezerve fosilnih goriva opadaju, energetski troškovi rastu, a životnu sredinu ugrožava nepravilno odlaganje smeća, pronalaženje rešenja za problem biološkog otpada i tretman otpadnih organskih materija, postaje pitanje od najveće važnosti.

Galerija slika...

Proizvodi

ĐUBRIVO

Po završetku anaerobnog procesa, digestat postaje visokokvalitetno organsko đubrivo, koje razdvajamo na čvrstu i tečnu fazu. Tečnost koja nastaje tim procesom, ili đubrivo, skladišti se u velikim lagunama (bazenima) dok ne dođe na red za upotrebu. Čvrsta faza se prerađuje u našoj fabrici đubriva, koja pretvara čvrsti otpad u organsko đubrivo. Postrojenje proizvodi ukupno xxxx organskog đubriva godišnje.

TECNO DJUBRIVO

Tečnosti koje nastaju tokom procesa razdvajanja digestata dospjevaju u lagune (bazene). Tečno đubrivo se u tom obliku može pumpati direktno kroz irigacioni sistem i sadrži visok nivo azota, kao i drugih sastojaka koji se sporo otpuštaju u sredinu. .

Kontakt

GOLD-MG doo, Donji Žabar 114
76273 Donji Žabar
tel. +387 54 875 120
tel/fax: +387 54 853 021
e-mail: gold.mg@teol.net
e-mail: office@gold-mg.com

Goran Mitrović, dr.vet.med
Vlasnik i direktor
mobil: 065 511 682
e-mail: goran@gold-mg.com

Predrag Stevanović dipl.inž.poljoprivrede
Manager prodaje i marketinga
mobil:066 804 423
e-mail: predrag@gold-mg.com